Podział kredytów dedykowanych osobom fizycznym

Kredyty gotówkowe to tak naprawdę szeroka kategoria, z którą warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o krótkoterminowym zadłużeniu. Kredyt gotówkowy od innych grup zobowiązań wyróżnia zdecydowanie konsumpcyjny charakter.

Prawo odnoszące się do kredytów konsumpcyjnych

Osoba fizyczna dokonująca decyzji o zadłużeniu powinna zapoznać się z ustawą o kredycie konsumenckim, zaktualizowaną zgodnie z unijnymi normami. Główne prawa wynikające z ustawy to wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, ewentualne rozwiązanie umowy do 14 dni, dokładne przekazanie informacji o kosztach zobowiązania przez kredytodawcę. Ustawa odnosi się zarówno do banków detalicznych, jak też firm pożyczkowych, co ułatwia porównywanie ofert.

Gotówkowa i bezgotówkowa forma zadłużenia

Kredyty konsumpcyjne można podzielić w prosty sposób na gotówkowe i bezgotówkowe. W kredytach gotówkowych przelew dochodzi bezpośrednio na rachunek osobisty kredytobiorcy. W kredytach bezgotówkowych transfer następuje, np. do sprzedawcy dobra trwałego. W kredytach konsumpcyjnych nie trzeba deklarować sposobu wydatkowania środków, co jest dużą różnicą przy kredycie hipotecznym (mieszkaniowym). Kredyty gotówkowe można spłacić jednorazowo lub w ratach w zależności od preferencji. Kredytobiorcy jednorazowo spłacają najczęściej chwilówki występujące w sektorze pozabankowym. To można powiedzieć specyficzna grupa kredytów gotówkowych przeznaczonych do ratowania budżetu domowego w kryzysowych sytuacjach.

Cele wydatkowania kredytu konsumpcyjnego

Kredyty gotówkowe wydaje się na sprzęty gospodarstwa domowego, czasami samochody, na leczenie, innowacyjny sprzęt elektroniczny. Przy zakupie dóbr trwałych dochodzi do wzrostu użyteczności krańcowej zadłużenia. Po spłacie kredytu gotówkowego dalej bowiem korzystasz z urządzenia. Główny nurt w zabezpieczeniu kredytów gotówkowych dotyczy analizy zdolności kredytowej, czyli docelowo źródła dochodów miesięcznych. Dochody zawsze trzeba udokumentować. Inne rodzaje zabezpieczeń to poręczenie, koniecznie od podmiotu z potwierdzoną zdolnością kredytową i podpisem, weksel in blanco, zabezpieczenie środków na rachunku osobistym. Kredytów gotówkowych nie udziela się bezrobotnym, osobom fizycznym narażonym na egzekucję komorniczą, nadmiernie zadłużonym gospodarstwom domowym. Urlop wychowawczy też bardzo często wyklucza możliwość nawiązania współpracy z bankiem.

Kredyty lombardowe jako specyficzny rodzaj zadłużenia konsumpcyjnego

Specyficzny rodzaj kredytów gotówkowych to pożyczki lombardowe udzielane pod zastaw. Po spłacie zadłużenia zastaw przestaje obowiązywać i kredytobiorca odzyskuje zabezpieczenie w całości. Pożyczki lombardowe wyróżniają się stosunkowo krótkim terminem spłaty, do kilku miesięcy maksymalnie ze względu na spory czynnik ryzyka. Ochrona konsumentów przy zaciąganiu kredytów gotówkowych jest bardzo dobra, szczególnie po aktualizacji ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie zdecydowano się na ograniczenie kosztów windykacyjnych i pozaodsetkowych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.