Kredyt na mieszkanie, hipoteczny dla singla – o czym warto wiedzieć? – wymieniony

Konsumenci bardzo często są przekonani, iżkredyty hipoteczneniejako automatycznie stanowią usługę dostępną jedynie dla małżeństw. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że pogląd ten przestał być adekwatny do rzeczywistości już jakiś czas temu. Obecnie sporo banków ma w swojej kliencie również kredyt na mieszkaniedla singla. Taki kredyt możemy zaciągnąć zarówno samodzielnie, jak też wspólnie z naszym partnerem.

Jednocześnie należy pamiętać, że udzielenie kredytu hipotecznegozawsze wiąże się dla banku ze sporym ryzykiem. Pociąga to za sobą liczne konsekwencje o istotnym znaczeniu z perspektywy klienta. Proces weryfikacji naszej zdolności kredytowej w przypadku kredytu na dom lub mieszkanie będzie znacznie bardziej rygorystyczny, niż ma to miejsce w przypadku na przykład zwykłychkredytów gotówkowychczy też zakupów ratalnych. Oprócz wymagań podstawowych, które musi spełnić klient każdego bez wyjątku banku i w każdej sytuacji, możemy więc spodziewać się również, iż pożyczkodawca postawi przed nami szereg innych wymagań.

Czy jednak oznacza to, że uzyskanie kredytu na mieszkanie dla singla jest mało prawdopodobne i lepiej od razu zrezygnować ze starania się o pożyczkę na zakup nieruchomości? W żadnym wypadku! Z pewnością warto jednak poznać kilka najważniejszych informacji związanych chociażby ze sposobem, w jaki bank będzie weryfikował naszą zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny dla singli: jakie wymagania trzeba spełnić?

Poszczególne banki mogą znacząco różnić się w zakresie stosowanych przez siebie modeli scoringu kredytowego(będzie o tym mowa w dalszej części tekstu). Niezależnie jednak od indywidualnej polityki prowadzonej w tej dziedzinie przez daną instytucję, istnieje kilka warunków, które zawsze muszą zostać spełnione, abyśmy mogli w ogóle myśleć o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Warunki, o których mowa to przede wszystkim:

1. Pełnoletniość

2. Posiadanie źródła stałego dochodu

3. Brak negatywnej historii kredytowej wnioskodawcy

4. Zamieszkanie na terytorium Polski

5. Posiadanie polskiego obywatelstwa

Co bardzo ważne, w przypadku składania wniosku kredytowego przez dwie osoby, bank zawsze będzie brał pod uwagę historię kredytową obu potencjalnych kredytobiorców.Oznacza to po prostu, że jeżeli jedna z osób wnioskujących o przyznanie kredytu posiada np. negatywną historię w BIK, szanse na uzyskanie kredytu będą naprawdę znikome.

Oprócz warunków podstawowych, jakie zostały wymienione powyżej, bank oceniając naszą zdolność kredytową będzie brał pod uwagę również cały szereg innych czynników.Należy tutaj ponownie przywołać pojęcie scoringu kredytowego. W ogólnym sensie, scoring kredytowy to zbiór algorytmów, przy pomocy których bank ocenia zdolność kredytową potencjalnego klienta a także szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych trudności ze spłatą zobowiązania.

Możliwe elementy oceny scoringowej w odniesieniu do kredytów hipotecznych to między innymi wysokość dochodów, forma zatrudnienia,posiadany majątek i oszczędności, historia kredytowa, perspektywy branży, w której pracuje wnioskodawca a także wiek czy liczba osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy. Łącznie możliwych czynników scoringu kredytowego jest kilkadziesiąt. Nie oznacza to, że poszczególny bank bierze pod uwagę wszystkie lub nawet większość z nich. Powinniśmy jednak liczyć się z tym, że składając wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego zostaniemy naprawdę dokładnie

prześwietleni

przez zatrudnionego przez bank analityka.

Różnice w modelach scoringu kredytowego: na czym mogą polegać?

Niestety, instytucje bankowe nie podają do publicznej informacji danych jeżeli chodzi o stosowane przez siebie modele scoringu kredytowego. Oznacza to, że nie będziemy w stanie z góry oszacować, w którym banku nasze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego będą większe, a który bank z większą dozą prawdopodobieństwa nasz wniosek odrzuci lub też zaoferuje nam kredyt na mniej korzystnych warunkach.

Czy istnieje jakieś racjonalne rozwiązanie tej sytuacji? Z pewnością pomocna może okazać się wiedza, jaką dysponują profesjonalni doradcy kredytowi.

W czym jednak mogą różnić się modele scoringowe stosowane przez określone banki?Niektóre z instytucji prowadzą bardziej zachowawczą politykę, co oznacza, że będą kłaść większy nacisk na takie faktory, jak forma zatrudnienia czy posiadany majątek. Dla innego banku ważniejsze z kolei mogą być takie czynniki, jak posiadane przez nas wykształcenie, perspektywy branży w jakiej pracujemy czy też nasza zdolność do przekwalifikowania się w przypadku utraty zatrudnienia.

Czy zatrudnienie na czas nieokreślony zawsze oznacza wysoką zdolność kredytową?

Wielu klientów jest przekonanych, iż już sam fakt zatrudnienia w formie umowy o pracę na czas nieokreślony sprawia, że bank niemal na pewno pozytywnie rozpatrzywniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. Niestety, nie zawsze jest to prawda. Była już mowa o tym, iż oceniając naszą zdolność kredytową bank może brać pod uwagę również perspektywy sektora, w którym jesteśmy zatrudnieni. Analitycy rynku finansowego często mówią o branżach

lubianych

oraz

nielubianych

przez banki. Do tych pierwszych z całą pewnością zaliczają się sektor IT oraz tzw. budżetówka. W odniesieniu do tych sektorów banki najczęściej zakładają, iż ryzyko utraty pracy przez kredytobiorcę jest bardzo niewielkie.

Jakie branże należą natomiast do tych mniej lubianych przez instytucje bankowe? Tutaj najczęściej wymienia się sektor budowlany. Co ciekawe, wielu specjalistów podkreśla, że banki nie przepadają również za osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

Czym jest pozytywna historia kredytowa?

Wbrew obiegowej opinii dobra historia kredytowa wcale nie jest równoznaczną z dużą ilością terminowo spłaconych zobowiązań w przeszłości. Pamiętajmy, że banki to instytucje działające według naprawdę skomplikowanych schematów oraz zarządzane przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów od ekonomii.

To prawda, że np. brak historii kredytowej nie będzie działał na naszą korzyść.Z drugiej jednak strony, jeżeli mamy na koncie przykładowo dużą liczbę spłaconychpożyczek pozabankowychalbo zakupów ratalnych, analityk bankowy może uznać, iż jesteśmy osobą obarczoną skłonnością do ryzykownego zadłużania się na cele konsumpcyjne, co oczywiście również nie będzie dla nas okolicznością sprzyjającą.

Negatywnie na ocenę naszej zdolności kredytowej może wpłynąć również fakt złożenia dużej liczby wniosków kredytowych w krótkim odstępie czasu. To właśnie z tego powodu naprawdę nie warto składać wniosków o przyznanie kredytu

na próbę

, czyli w celu przekonania się, jakie warunki zaoferuje nam dany bank.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu hipotecznego?

Jeżeli jesteśmy właściwie pewni, że każdy bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, pozostaje nam jeszcze oczywiście kwestia wyboru odpowiedniej oferty.

O czym należy pamiętać w tym zakresie?Przede wszystkim, kryterium porównawczym nie powinna być wysokość RRSO: ten parametr bardzo często okazuje się bowiem zwodniczy. Za każdym razem powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim złotówkowy koszt danego kredytu a także oczywiście wysokość raty miesięcznej.

Istotnym ułatwieniem w procesie wyboru najlepszej oferty mogą byćinternetowe porównywarki kredytów. Należy jednak pamiętać, że informacje podawane przez narzędzie do porównywania kredytów w żadnym wypadku nie mogą zastępować nam czytania dokumentacji udostępnianej przez bank, a więc prospektów informacyjnych, regulaminów oraz ramowych umów kredytu.

Kolejny istotny czynnik to fakt, iż niekiedy rzeczywista oferta banku może odbiegać od tego, co jest nam przedstawiane np. w materiałach reklamowych. Dlaczego tak się dzieje? W swoich reklamach oraz różnego rodzaju broszurach banki często zamieszczają drobnym drukiem informacje pt.

Materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego

. W praktyce oznacza to, że jedynym naprawdę wiarygodnym źródłem informacji na temat warunków oferty kredytu w danym banku będzie właściwa dokumentacja, a więc prospekty informacyjne, formularze ramowych umów, tabele kosztów oraz regulaminu. Jednocześnie należy również pamiętać, że finalny kształt oferty, jaka zostanie nam przedstawiona przez bank, będzie zawsze zależeć odoceny naszej zdolności kredytowej.

Co po uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Klienci przeważnie uważają, że w momencie otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie wniosku kredytowego, sprawa tak naprawdę się kończy. Nie zawsze jest to podejście adekwatne do rzeczywistości. Jeżeli jesteśmy klientem banku, instytucja ma prawo regularnie kontrolować naszą sytuację finansową, wykorzystując w tym celu między innymi zapytania monitorujące kierowane do Biura Informacji Kredytowej. W ten sposób bank otrzymuje Raport Monitorujący, w którym zawarte są dane na temat aktualnie posiadanych przez nas zobowiązań.

Dlaczego jest to ważne? Czysto teoretycznie, bank może wymówić klientowi umowę kredytową w przypadku

nagłego i znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy

. Jeżeli więc na przykład nasze dochody uległy znacznemu zmniejszeniu a jednocześnie dokonaliśmy kilku zakupów ratalnych, może to zostać uwzględnione przez bank. W takiej sytuacji możesz rozważyćkredyt konsolidacyjny, który pomoże ci obniżyć koszt zadłużenia.Oczywiście, w praktyce banki bardzo rzadko dokonują wypowiedzenia umowy z tytułu opisanych powyżej przyczyn, jednak teoretycznie jest to możliwe i powinniśmy mieć ten fakt na uwadze.

Konsumenci bardzo często są przekonani, iżkredyty hipoteczneniejako automatycznie stanowią usługę dostępną jedynie dla małżeństw. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że pogląd ten przestał być adekwatny do rzeczywistości już jakiś czas temu. Obecnie sporo banków ma w swojej kliencie również kredyt na mieszkaniedla singla. Taki kredyt możemy zaciągnąć zarówno samodzielnie, jak też wspólnie z naszym partnerem.

Jednocześnie należy pamiętać, że udzielenie kredytu hipotecznegozawsze wiąże się dla banku ze sporym ryzykiem. Pociąga to za sobą liczne konsekwencje o istotnym znaczeniu z perspektywy klienta. Proces weryfikacji naszej zdolności kredytowej w przypadku kredytu na dom lub mieszkanie będzie znacznie bardziej rygorystyczny, niż ma to miejsce w przypadku na przykład zwykłychkredytów gotówkowychczy też zakupów ratalnych. Oprócz wymagań podstawowych, które musi spełnić klient każdego bez wyjątku banku i w każdej sytuacji, możemy więc spodziewać się również, iż pożyczkodawca postawi przed nami szereg innych wymagań.

Czy jednak oznacza to, że uzyskanie kredytu na mieszkanie dla singla jest mało prawdopodobne i lepiej od razu zrezygnować ze starania się o pożyczkę na zakup nieruchomości? W żadnym wypadku! Z pewnością warto jednak poznać kilka najważniejszych informacji związanych chociażby ze sposobem, w jaki bank będzie weryfikował naszą zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny dla singli: jakie wymagania trzeba spełnić?

Poszczególne banki mogą znacząco różnić się w zakresie stosowanych przez siebie modeli scoringu kredytowego(będzie o tym mowa w dalszej części tekstu). Niezależnie jednak od indywidualnej polityki prowadzonej w tej dziedzinie przez daną instytucję, istnieje kilka warunków, które zawsze muszą zostać spełnione, abyśmy mogli w ogóle myśleć o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Warunki, o których mowa to przede wszystkim:

1. Pełnoletniość

2. Posiadanie źródła stałego dochodu

3. Brak negatywnej historii kredytowej wnioskodawcy

4. Zamieszkanie na terytorium Polski

5. Posiadanie polskiego obywatelstwa

Co bardzo ważne, w przypadku składania wniosku kredytowego przez dwie osoby, bank zawsze będzie brał pod uwagę historię kredytową obu potencjalnych kredytobiorców.Oznacza to po prostu, że jeżeli jedna z osób wnioskujących o przyznanie kredytu posiada np. negatywną historię w BIK, szanse na uzyskanie kredytu będą naprawdę znikome.

Oprócz warunków podstawowych, jakie zostały wymienione powyżej, bank oceniając naszą zdolność kredytową będzie brał pod uwagę również cały szereg innych czynników.Należy tutaj ponownie przywołać pojęcie scoringu kredytowego. W ogólnym sensie, scoring kredytowy to zbiór algorytmów, przy pomocy których bank ocenia zdolność kredytową potencjalnego klienta a także szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych trudności ze spłatą zobowiązania.

Możliwe elementy oceny scoringowej w odniesieniu do kredytów hipotecznych to między innymi wysokość dochodów, forma zatrudnienia,posiadany majątek i oszczędności, historia kredytowa, perspektywy branży, w której pracuje wnioskodawca a także wiek czy liczba osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy. Łącznie możliwych czynników scoringu kredytowego jest kilkadziesiąt. Nie oznacza to, że poszczególny bank bierze pod uwagę wszystkie lub nawet większość z nich. Powinniśmy jednak liczyć się z tym, że składając wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego zostaniemy naprawdę dokładnie

prześwietleni

przez zatrudnionego przez bank analityka.

Różnice w modelach scoringu kredytowego: na czym mogą polegać?

Niestety, instytucje bankowe nie podają do publicznej informacji danych jeżeli chodzi o stosowane przez siebie modele scoringu kredytowego. Oznacza to, że nie będziemy w stanie z góry oszacować, w którym banku nasze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego będą większe, a który bank z większą dozą prawdopodobieństwa nasz wniosek odrzuci lub też zaoferuje nam kredyt na mniej korzystnych warunkach.

Czy istnieje jakieś racjonalne rozwiązanie tej sytuacji? Z pewnością pomocna może okazać się wiedza, jaką dysponują profesjonalni doradcy kredytowi.

W czym jednak mogą różnić się modele scoringowe stosowane przez określone banki?Niektóre z instytucji prowadzą bardziej zachowawczą politykę, co oznacza, że będą kłaść większy nacisk na takie faktory, jak forma zatrudnienia czy posiadany majątek. Dla innego banku ważniejsze z kolei mogą być takie czynniki, jak posiadane przez nas wykształcenie, perspektywy branży w jakiej pracujemy czy też nasza zdolność do przekwalifikowania się w przypadku utraty zatrudnienia.

Czy zatrudnienie na czas nieokreślony zawsze oznacza wysoką zdolność kredytową?

Wielu klientów jest przekonanych, iż już sam fakt zatrudnienia w formie umowy o pracę na czas nieokreślony sprawia, że bank niemal na pewno pozytywnie rozpatrzywniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. Niestety, nie zawsze jest to prawda. Była już mowa o tym, iż oceniając naszą zdolność kredytową bank może brać pod uwagę również perspektywy sektora, w którym jesteśmy zatrudnieni. Analitycy rynku finansowego często mówią o branżach

lubianych

oraz

nielubianych

przez banki. Do tych pierwszych z całą pewnością zaliczają się sektor IT oraz tzw. budżetówka. W odniesieniu do tych sektorów banki najczęściej zakładają, iż ryzyko utraty pracy przez kredytobiorcę jest bardzo niewielkie.

Jakie branże należą natomiast do tych mniej lubianych przez instytucje bankowe? Tutaj najczęściej wymienia się sektor budowlany. Co ciekawe, wielu specjalistów podkreśla, że banki nie przepadają również za osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

Czym jest pozytywna historia kredytowa?

Wbrew obiegowej opinii dobra historia kredytowa wcale nie jest równoznaczną z dużą ilością terminowo spłaconych zobowiązań w przeszłości. Pamiętajmy, że banki to instytucje działające według naprawdę skomplikowanych schematów oraz zarządzane przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów od ekonomii.

To prawda, że np. brak historii kredytowej nie będzie działał na naszą korzyść.Z drugiej jednak strony, jeżeli mamy na koncie przykładowo dużą liczbę spłaconychpożyczek pozabankowychalbo zakupów ratalnych, analityk bankowy może uznać, iż jesteśmy osobą obarczoną skłonnością do ryzykownego zadłużania się na cele konsumpcyjne, co oczywiście również nie będzie dla nas okolicznością sprzyjającą.

Negatywnie na ocenę naszej zdolności kredytowej może wpłynąć również fakt złożenia dużej liczby wniosków kredytowych w krótkim odstępie czasu. To właśnie z tego powodu naprawdę nie warto składać wniosków o przyznanie kredytu

na próbę

, czyli w celu przekonania się, jakie warunki zaoferuje nam dany bank.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu hipotecznego?

Jeżeli jesteśmy właściwie pewni, że każdy bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, pozostaje nam jeszcze oczywiście kwestia wyboru odpowiedniej oferty.

O czym należy pamiętać w tym zakresie?Przede wszystkim, kryterium porównawczym nie powinna być wysokość RRSO: ten parametr bardzo często okazuje się bowiem zwodniczy. Za każdym razem powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim złotówkowy koszt danego kredytu a także oczywiście wysokość raty miesięcznej.

Istotnym ułatwieniem w procesie wyboru najlepszej oferty mogą byćinternetowe porównywarki kredytów. Należy jednak pamiętać, że informacje podawane przez narzędzie do porównywania kredytów w żadnym wypadku nie mogą zastępować nam czytania dokumentacji udostępnianej przez bank, a więc prospektów informacyjnych, regulaminów oraz ramowych umów kredytu.

Kolejny istotny czynnik to fakt, iż niekiedy rzeczywista oferta banku może odbiegać od tego, co jest nam przedstawiane np. w materiałach reklamowych. Dlaczego tak się dzieje? W swoich reklamach oraz różnego rodzaju broszurach banki często zamieszczają drobnym drukiem informacje pt.

Materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego

. W praktyce oznacza to, że jedynym naprawdę wiarygodnym źródłem informacji na temat warunków oferty kredytu w danym banku będzie właściwa dokumentacja, a więc prospekty informacyjne, formularze ramowych umów, tabele kosztów oraz regulaminu. Jednocześnie należy również pamiętać, że finalny kształt oferty, jaka zostanie nam przedstawiona przez bank, będzie zawsze zależeć odoceny naszej zdolności kredytowej.

Co po uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Klienci przeważnie uważają, że w momencie otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie wniosku kredytowego, sprawa tak naprawdę się kończy. Nie zawsze jest to podejście adekwatne do rzeczywistości. Jeżeli jesteśmy klientem banku, instytucja ma prawo regularnie kontrolować naszą sytuację finansową, wykorzystując w tym celu między innymi zapytania monitorujące kierowane do Biura Informacji Kredytowej. W ten sposób bank otrzymuje Raport Monitorujący, w którym zawarte są dane na temat aktualnie posiadanych przez nas zobowiązań.

Dlaczego jest to ważne? Czysto teoretycznie, bank może wymówić klientowi umowę kredytową w przypadku

nagłego i znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy

. Jeżeli więc na przykład nasze dochody uległy znacznemu zmniejszeniu a jednocześnie dokonaliśmy kilku zakupów ratalnych, może to zostać uwzględnione przez bank. W takiej sytuacji możesz rozważyćkredyt konsolidacyjny, który pomoże ci obniżyć koszt zadłużenia.Oczywiście, w praktyce banki bardzo rzadko dokonują wypowiedzenia umowy z tytułu opisanych powyżej przyczyn, jednak teoretycznie jest to możliwe i powinniśmy mieć ten fakt na uwadze.

Inne artykuły tego autora

Ostatnie artykuły

Lokata – dobra inwestycja na przyszłość

Na pewno lokaty które oferują swoim klientom banki zaliczyć można do dość dobrych sposobów inwest...

ZUS i OFE

Po wprowadzony zmianach w systemie emerytalnym stanęliśmy przed wyborem czy nasze składki zostaną ...

Kredyt gotówkowy dobrany do twoich planów.

Chociaż zaciąganie kredytów gotówkowych jest powszechnym zjawiskiem, które napędzą gospodarkę nie ...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.