Jakie czynniki odpowiadają za oprocentowanie na lokatach bankowych?

Za oprocentowanie lokat bankowych odpowiada faktycznie wiele czynników, nie do końca zależnych od polityki standardowych banków detalicznych. Rozpoznanie tych czynników jest wręcz decydujące, aby dobrze optymalizować oprocentowanie, a także dopasować moment, kiedy bardziej opłaca się inwestować na rynku kapitałowym, a nie przeznaczać nadwyżek ekonomicznych na lokaty.

Polityka monetarna kluczowym wyznacznikiem opłacalności lokat bankowych

Przede wszystkim za oprocentowanie nowoczesnych lokat bankowych odpowiadają stopy procentowe. Akurat stopy procentowe kształtuje nie standardowy bank detaliczny, ale bank centralny. W warunkach krajowych to Narodowy Bank Polski. Przy bardzo niskich stopach procentowych opłacalność oszczędzania na lokatach jest znikoma, mocno umiarkowana, ale w dalszym ciągu dochodzi do zabezpieczenia kapitału przed inflacją. Warto porównywać lokaty nie pod względem oprocentowania nominalnego, ale oprocentowania realnego pochodzącego od odjęcia inflacji i podatku od zysków kapitałowych, czy innych opłat przewidzianych w regulaminie instytucji finansowej. Nie tylko jednak stopy procentowe posiadają duże znaczenie w budowaniu opłacalności oszczędzania.

Oprocentowanie rośnie wraz z kształtowaniem kapitału

Jeżeli posiadasz stosunkowo duży kapitał możesz przejść na kategorię lokat premium, VIP. To lokaty ze znacznie większym oprocentowaniem, a rozpoczynają się mniej więcej od poziomów 100, 200, 500 000 złotych. Im wyższe oszczędności, tym naturalnie lepsze oprocentowanie takich lokat bankowych. To duża motywacja do budowania nadwyżek ekonomicznych w dłuższej perspektywie. Oprocentowanie na lokatach zależy również od rodzaju lokaty. Przy krótkoterminowych lokatach zarabiasz nieco mniej niż przy długoterminowych. Przy zakładaniu lokaty długoterminowej musisz uważać na zachowanie dobrej płynności w budżecie domowym. Naruszenie lokaty w okresie naliczania odsetek powoduje ich automatyczną utratę. Z tego powodu zaleca się rozbijanie kapitału pomiędzy lokaty miesięczne, roczne, wieloletnie, aby uśrednić zysk, a jednocześnie nie pozbawić się dostępu do pieniędzy po ewentualnym wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Inne warunki pozwalające na uzyskanie większego oprocentowania lokaty bankowej

Inne możliwości negocjowania oprocentowania na lokatach bankowych to głównie dopasowanie specjalistycznych narzędzi oszczędnościowych. Niektóre lokaty dedykowane właścicielom działalności gospodarczych, czy specjalistom branżowym charakteryzują się lepszą zyskownością od klasycznych instrumentów. Wiele banków posiada aktualnie własne specjalizacje. Niektóre instytucje kierują się w stronę nowoczesnych zawodów, promują przedsiębiorczość, czy inne obszary nowoczesnej gospodarki. To powoduje, że utrzymywanie wielu produktów bankowych gwarantuje uzyskanie preferencyjnego oprocentowania. Teraz masz szansę wygenerowania większych stóp zwrotu z oszczędzania na lokacie. Czy posiadasz inne rozwiązania optymalizacyjne we wskazanej kategorii?

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.