Oprocentowanie kredytów gotówkowych w praktyce

kwiecień 11, 2018
By 17bankuf

Dopasowanie optymalnej formy oprocentowania kredytu gotówkowego to dość duża przewaga dla świadomego kredytobiorcy. W pewnych warunkach dobrze dobrane oprocentowanie pożyczki jest w stanie ograniczyć mocno problemy ekonomiczne gospodarstwa domowego. W artykule poznasz kluczowe rodzaje oprocentowania kredytów gotówkowych z uwzględnieniem najważniejszych zalet.

Oprocentowanie kredytów, czy tak bardzo ważne w praktyce?

Tak naprawdę w obecnych warunkach podpisywania umów kredytowych formy oprocentowania straciły na znaczeniu. Dlaczego? Ustawodawca ograniczył bowiem w umowach oprocentowanie nominalne do czterokrotności stopy lombardowej, a także zoptymalizował koszty pozaodsetkowe do atrakcyjnych wartości z perspektywy kredytobiorcy. Przy dobrym prawie odnośnie udzielania pożyczek gotówkowych oprocentowanie ma niewielkie znaczenie w praktyce. Musisz jednak wiedzieć, że na oprocentowanie wpływa polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. Obniżenie, czy wzrost stóp procentowych automatycznie odbija się na umowie kredytowej, czy to krótko, czy długoterminowej. Standardowe rodzaje oprocentowania spotykane w branży kredytowej to oprocentowanie zmienne i stałe, czy oprocentowanie uzależnione od marży i stopy WIBOR. Czym jest stopa WIBOR? To krótko mówiąc wysokość oprocentowania w sektorze międzybankowym. WIBOR charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi wahaniami, a zatem to dość bezpieczne rozwiązanie dla kredytobiorców. Oferty kredytów gotówkowych porównasz solidnie przez marże. Im lepsza zdolność kredytowa, tym większy potencjał negocjacyjny przy podpisywaniu umowy kredytowej.

A co z pożyczkami gotówkowymi bez oprocentowania?

Na rynku kredytowym, szczególnie w obszarze e – commerce spotkasz kredyty gotówkowe bez oprocentowania, ale nie możesz nabrać się na całkowity brak kosztów w takich umowach. Brak oprocentowania wcale nie wyklucza kosztów. To najczęściej prowizja, czy ubezpieczenie wymuszane przez doradców finansowych w bankach detalicznych, czy firmach pożyczkowych.

Wiedza o oprocentowaniu zwiększa naturalnie szansę na dobre zobowiązanie

Znajomość wszystkich rodzajów oprocentowania przy podpisywaniu umowy kredytowej to duża przewaga dla kredytobiorcy. Możesz lepiej zaplanować długoterminową spłatę zobowiązania, wykorzystać potencjał niskich stóp procentowych, czy szczególnych warunków promocyjnych w bankach lub parabankach. Oczywiście przy dobrym prawie oprocentowanie kredytów schodzi na nieco dalszy plan. Jaki rodzaj oprocentowania kredytów gotówkowych doceniasz najbardziej i z jakiego powodu?

Użyte znaczniki: , , , , , , ,

to "Oprocentowanie kredytów gotówkowych w praktyce"